MENU

Od ponad dekady skutecznie doradzamy naszym Klientom przy finansowaniach

 
II.   SPECJALIZACJE

Finansowanie nieruchomości komercyjnych

Doradzamy w zakresie finansowania projektów biurowych, projektów magazynowych oraz galerii i parków handlowych.

Posiadamy doświadczenie w finansowaniu budowy i nabywania nieruchomości komercyjnych oraz w ich refinansowaniu. Doradzamy w transakcjach dotyczących pojedynczych projektów nieruchomościowych, jak i przy finansowaniach portfelowych lub realizowanych w strukturze zabezpieczeń krzyżowych.

Reprezentując instytucje finansujące odpowiadamy za przygotowanie raportu prawnego dotyczącego finansowanej nieruchomości, przygotowanie kompletnej dokumentacji finansowania (w tym umowy kredytu lub leasingu oraz dokumentów zabezpieczeń) i jej negocjacje oraz za obsługę procesu uruchomienia finansowania.
W przypadku refinansowania, dodatkowo przygotowujemy i uzgadniamy promesy zwolnienia zabezpieczeń.

W transakcjach finansowania nabycia nieruchomości weryfikujemy także dokumenty nabycia nieruchomości oraz uzgadniamy mechanizmy płatnicze rozliczenia ceny za sprzedawaną nieruchomość, m.in. z wykorzystaniem struktury rachunków zastrzeżonych lub powierniczych.

Przygotowując dokumentację finansowania bazujemy na ukształtowanej praktyce rynkowej uwzględniając jednocześnie specyfikę transakcji.

Reprezentując kredytobiorców odpowiadamy za negocjacje dokumentacji finansowania przygotowanej przez doradcę prawnego instytucji finansującej oraz wspieramy Klientów na etapie obsługi procesu uruchomienia finansowania.

Doradzamy w związku ze zmianami zawartych już dokumentów finansowania dotyczącymi między innymi: podwyższania kwoty finansowania, przekształcenia lub połączenia kredytobiorcy, przenoszenia finansowanej nieruchomości.

Finansowanie projektów mieszkaniowych

Oferujemy usługę doradztwa prawnego przy transakcjach finansowania projektów mieszkaniowych. Na potrzeby tych transakcji przeprowadzamy badanie prawne finansowanej nieruchomości – w tym weryfikujemy wzory umów deweloperskich.
Przygotowujemy i negocjujemy cały pakiet dokumentów finansowania oraz obsługujemy proces uruchamiania finansowania.

Finansowanie projektów hotelowych

Zapewniamy obsługę prawną transakcji finansowania budowy hoteli prowadzonych pod wiodącymi markami międzynarodowymi (w tym Autograph Collection, Curio Collection, Hilton, IBB Hotels, MGallery, Nobu czy Tribute Portfolio) jak i krajowymi (w tym QHotels). Doradzamy również przy refinansowaniu inwestycji hotelowych.

Przygotowujemy i negocjujemy dokumenty finansowania, zapewniamy obsługę procesu ustanawiania zabezpieczeń i weryfikujemy warunki pierwszej wypłaty kredytu oraz obsługujemy procesy związane z wykonywaniem zobowiązań następczych.

Przygotowujemy raporty z badania prawnego projektu dotyczące stanu prawnego nieruchomości oraz kluczowych umów projektowych, w tym umów licencyjnych, franczyzowych lub z operatorem hotelu.
Doradzamy także w negocjowaniu umów bezpośrednich lub porozumień typu non-disturubance agreement z licencjodawcami lub operatorami hotelowymi.

Finansowanie energetyki

Doradzamy przy bilateralnych i konsorcjalnych transakcjach finansowania budowy projektów z sektora energetyki oraz refinansowania takich projektów.

Koncentrujemy się na obsłudze prawnej transakcji finansowania projektów energetyki odnawialnej, zarówno wiatrowych jak i fotowoltaicznych. Obsługujemy transakcje finansowania projektów opartych na wsparciu aukcyjnym dla energetyki odnawialnej oraz realizowanych bez takiego wsparcia.

Przygotowujemy dokumentację finansowania (w tym umowy bezpośrednie z dostawcami kluczowych elementów lub wykonawcami kluczowych robót lub usług utrzymaniowych) i negocjujemy ją. Weryfikujemy warunki uruchomienia finansowania i monitorujemy wykonywanie zobowiązań następczych w początkowym okresie finansowania.

Przygotowujemy także raport z badania prawnego projektu, w szczególności w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości przeznaczonych na posadowienie elementów generujących energię, tytułu prawnego do nieruchomości wykorzystywanych dla celów połączenia projektu z systemem przesyłowym, umów dostawy turbin wiatrowych lub modułów PV oraz umów z wykonawcami robót budowlanych, a także kwestii administracyjnych procesu inwestycyjnego.

Finansowanie projektów inwestycyjnych i bieżącej działalności

Doradzamy przy bilateralnych i konsorcjalnych transakcjach finansowania lub refinansowania projektów inwestycyjnych oraz finansowania bieżącej działalności, w tym działalności produkcyjnej oraz działalności usługowej w różnych sektorach gospodarki. Obsługujemy transakcje obejmujące budowę nowych zakładów produkcyjnych lub centrów usługowych, jak również modernizację istniejącej infrastruktury produkcyjnej lub usługowej.

Najczęściej realizowane przez nas projekty obejmują nie tylko finansowanie lub refinansowanie projektu inwestycyjnego, ale także refinansowanie istniejącego zadłużenia kredytobiorcy lub jego grupy kapitałowej oraz finansowanie obrotowe dla podmiotów finansowanych. Niejednokrotnie powiązane są one z finansowaniem przejęcia realizowanego przez podmioty finansowane jako część planu rozwojowego, z którym związany jest dany projekt inwestycyjny.

Na potrzeby takich transakcji przygotowujemy i negocjujemy dokumenty finansowania, zapewniamy obsługę procesu ustanawiania zabezpieczeń i weryfikujemy warunki pierwszej wypłaty kredytu oraz obsługujemy procesy związane z wykonywaniem zobowiązań następczych, w tym m.in. dotyczących zwolnienia zabezpieczeń przez refinansowane instytucje finansowe.

Finansowanie przejęć

Zapewniamy obsługę prawną transakcji finansowania nabycia lub przejęcia realizowanych w różnych sektorach gospodarki. W ramach takich transakcji doradzamy także przy:
– refinansowaniu zadłużenia podmiotu przejmowanego lub podmiotu dokonującego przejęcia (albo jego grupy kapitałowej);
– finansowaniu obrotowym dla podmiotu przejmowanego;
– finansowaniu parasolowym dla całej grupy; oraz
– finansowaniu inwestycyjnym na realizację z góry założonych programów inwestycyjnych podmiotów finansowanych.

Obsługiwane przez nas transakcje obejmują zarówno nabycie udziałów lub akcji podmiotów przejmowanych, jak również transakcje nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa będących celem nabycia.

Na potrzeby takich transakcji przygotowujemy i negocjujemy dokumenty finansowania, zapewniamy obsługę procesu ustanawiania zabezpieczeń i weryfikujemy warunki pierwszej wypłaty kredytu oraz obsługujemy procesy związane z wykonywaniem zobowiązań następczych.
Uzgadniamy także mechanizmy płatnicze rozliczenia ceny oraz spłaty zadłużenia celu przejęcia.
W przypadku, gdy transakcja obejmuje refinansowanie zadłużenia grupy nabywającej, dodatkowo przygotowujemy i uzgadniamy mechanizmy takiej spłaty i promesy zwolnienia zabezpieczeń.

Obsługujemy transakcje finansowania z różnych sektorów gospodarki

III.   REKOMENDACJE

Chambers Europe 2023

What the team is known for: Kycia Legal is a well-reputed boutique active across the spectrum of mid-market banking and finance transactions, including capital, acquisition and real estate financings. The law firm primarily acts for domestic banks.

Notable practitioners: Grzegorz Kycia advises on a variety of financing instructions including real estate finance, with a focus on mid-market transactions.

Chambers Europe 2022

What the team is known for: Well-reputed boutique active across the spectrum of mid-market banking and finance transactions, including capital, acquisition and real estate financings. Claims a client roster of domestic banks, though also well prepared to assist with transactions covering multiple regional jurisdictions.

Strengths: „They look for solutions and cooperate well.” a source says.

Work highlights: Assisted a Polish bank on the refinancing and development financing for a portfolio of  two hotels in southern Poland.

Notable practitioners: Grzegorz Kycia advises on variety of financing institutions including real estate finance, with a focus on mid-market transactions.

Chambers Europe 2021

What the team is known for: Well-reputed boutique active across the spectrum of mid-market banking and finance transactions, including capital, acquisition and real estate financings. Primarily acts for domestic banks.

Strengths: Clients appreciate the team for its „understanding of business issues.”

Notable practitioners: Grzegorz Kycia handles a variety of financing instructions. „He is a very reasonable person and is able to solve the issues,” a client says.

Chambers Europe 2020

What the team is known for: Well-reputed boutique active across the spectrum of mid-market banking and finance transactions, including capital, acquisition and real estate financings. Claims a client roster of domestic banks, though also well prepared to assist with transactions covering multiple regional jurisdictions.

Strengths: The dedication of the firm’s partners is valued by clients, one claiming that the team is „always available for contact”, before saying that “the senior lawyers are dealing with the client.”

A peer describes co-operation as „smooth” as well as „commercial.”

Work highlights: Assisted a domestic bank with the PLN56 million capital and expansion financing for a group of e-commerce companies operating in Poland and the Baltics.

Chambers Europe 2020

Anna Kycia i Grzegorz Kycia zostali wskazani jako rozpoznawalni prawnicy (ang. notable practitioners) z zakresu bankowości i finansów.

Grzegorz Kycia is a well-respected finance lawyer whose areas of expertise encompass general financing, project finance and financial restructuring. In addition, he advises clients on corporate issues. Sources describe him as „bright” and note his solid technical skills.

Anna Kycia is a recognised banking and finance practitioner. She has a notable track record of assisting clients with real estate financing matters. She regularly represents banks.

Chambers Europe 2017

What the team is known for: Financing boutique predominantly focused on mid-market transactions. Highly active in real estate, acquisition and project finance, acting primarily for lenders. The firm’s partners have previously worked for international law firms.

Strengths: The lawyers reputed for their experience of handling real estate financing.

Chambers Europe 2017

Anna Kycia i Grzegorz Kycia zostali wskazani jako rozpoznawalni prawnicy (ang. notable practitioners) z zakresu bankowości i finansów.

Grzegorz Kycia is a well-respected finance lawyer whose areas of expertise encompass general financing, project finance and financial restructuring. In addition, he advises clients on corporate issues. Sources describe him as „bright” and note his solid technical skills.

Anna Kycia is a recognised banking and finance practitioner. She has a notable track record of assisting clients with real estate financing matters. She regularly represents banks.

the iflr1000 2017 edition

Anna Kycia i Grzegorz Kycia zostali wskazani jako wiodący prawnicy (ang. leading lawyers) z zakresu bankowości i finansów.

the iflr1000 2016 edition

Anna Kycia i Grzegorz Kycia zostali wskazani jako wiodący prawnicy (ang. leading lawyers) z zakresu bankowości i finansów.

Chambers Europe 2016

Anna Kycia i Grzegorz Kycia zostali wskazani jako rozpoznawalni prawnicy (ang. notable practitioners) z zakresu bankowości i finansów.

Grzegorz Kycia is a well-regarded banking lawyer who receives very positive feedback from clients.
„He is open-minded and able to propose solutions very quickly. He has great negotiation skills and responsiveness,” a happy client reports.

Anna Kycia assists with a range of financing matters, particularly relating to real estate financing. She mostly represents banks.

Chambers Europe 2016

What the team is known for: Finance-focused boutique firm, predominantly representing lenders in mid-market transactions. Notable track record in real estate financing. Active in structured finance transactions.

Work highlights: Advised a bank on a PLN515 million refinancing for the development of a supermarket chain. Represented a bank in a PLN27 million financing of a hospital modernisation project.

the iflr1000 2015 edition

Anna Kycia i Grzegorz Kycia zostali wskazani jako wiodący prawnicy (ang. leading lawyers) z zakresu bankowości i finansów.

Chambers Europe 2015

Anna Kycia i Grzegorz Kycia zostali wskazani jako rozpoznawalni prawnicy (ang. notable practitioners) z zakresu bankowości i finansów.

“Anna Kycia has considerable experience of real estate and energy project financing from several years working in international law firms.”.

“Clients appreciate Grzegorz Kycia for his financial knowledge and say that „he is flexible in finding solutions and has great operational capacity.” He is also respected by peers, with one commenting: „I have high regard for his technical skills.”

Chambers Europe 2015

What the team is known for: Boutique firm specialising in mid-market transactions. Assists with real estate and acquisition financing and refinancing, as well as project finance. Also advises on long-term financing and short-term working capital. Strong client base of banks. Strengths (Quotes mainly from clients): „The firm is well matched for mid-cap and smaller transactions; it offers quality work at a competitive price. Reliable service with easy and open communication.”.

Work highlights: Acted for Alior Bank on the PLN46.8 million refinancing of a property portfolio. Advised mBank on a loan facility for a shopping gallery.

the iflr1000 2014 edition

Anna Kycia i Grzegorz Kycia zostali wskazani jako wiodący prawnicy (ang. leading lawyers) z zakresu bankowości i finansów.

Chambers Europe 2014

Anna Kycia i Grzegorz Kycia zostali wskazani jako rozpoznawalni prawnicy (ang. notable practitioners) z zakresu bankowości i finansów.

„Anna Kycia is recommended for being „very hard-working and very fast.” She advises on structured and real estate financing transactions and is praised for her commerciality.”.

„Grzegorz Kycia is praised by sources for his drafting skills and for being „innovative when seeking solutions.” His practice encompasses real estate finance and structured finance.”

Chambers Europe 2014

What the team is known for: A banking and finance boutique visible on the lender side. Active in mid-market transactions, structured finance, real estate finance and restructuring. Strengths (Quotes mainly from clients) „The lawyers are accurate and understand what the client wants.”.

Work highlights Advised BRE Bank on providing a PLN100 million umbrella financing to a group of companies producing machinery and devices for the cable industry. Acted for a consortium of Polish banks, including PKO Bank Polski, on a PLN150 million investment facility for a fuel distribution company.

the Legal500 2014 edition

Kancelaria została wskazana jako rekomendowana kancelaria (ang. recommended firm) z zakresu bankowości i finansów.

the iflr1000 2013 edition

Kancelaria została wskazana jako wiodąca kancelaria (ang. leading firm) z zakresu bankowości i finansów.

the iflr1000 2012 edition

Newly established by former Linklaters managing associate Anna Kycia and Grzegorz Kycia, Kycia Law Firm is a banking boutique focused on property finance, restructuring and project finance.

Of late, the firm advised five banks, including Bank Polska Kasa Opieki SA and Deutsche Bank in the restructuring of €12.5 million loans provided to the borrower.

Furthermore, the firm advised Bank Polska Kasa Opieki SA in the €19 million secured loan for financing the development of stages 3 and 4 of a 4 stage residential project.